College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de kerk. Het gaat over personele zaken, financiële zaken en het onderhoud en beheer van de gebouwen.

Het College organiseert ieder jaar de actie Kerkbalans. Onze kerkelijke gemeenschap is bijna volledig afhankelijk van de de opbrengsten van deze actie omdat we geen ander inkomsten hebben.

Van deze opbrengst betalen we bijvoorbeeld het salaris van onze predikant, de vergoedingen voor de gastpredikanten en organisten,  de drukkosten van het kerkblad en het onderhoud van onze gebouwen.

College van Kerkrentmeesters:
De heer J. Nohl, voorzitter
Mevrouw H. Jansen, secretaris
Mevrouw J. Ramp, betaalmeester
Mevrouw P. Jetten, ledenadministratie
Mevrouw J. Vermeer, verhuur en exploitatie gebouw
De heer A. van Rhijn, vrijwillige bijdragen
De heer J. Hoiting, filmopnamen, kaarsen, lampen, etc.

Rekeningnummer College van Kerkrentmeesters Grave
NL75 INGB 0001 068871 
terug