Veilige Kerk

Veilige Kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad van de protestantse gemeente Grave vindt het belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Daarom heeft de kerkenraad een beleidsplan ‘Veilige Kerk’ gemaakt. Dit beleidsplan kunt u hier lezen.
In het beleidsplan kunt u onder meer lezen dat u met vermoedens en meldingen van ongewenst gedrag terecht kunt bij vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen volgen een meldprotocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.
De vertrouwenspersonen zijn bekend met de protestantse gemeente Grave, maar zijn geen onderdeel van de kring van kerkenraadsleden. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

Hieronder vindt u de gegevens van de vertrouwenspersonen van onze gemeente:
Sandra Brouwer
Tel nr. : 06-22 34 63 64
E-mail: sandrabrouwer23@ziggo.nl

Arend van Rhijn
Tel nr. : 06-82 74 90 22
E-mail: rhijn171@gmail.com 

 
terug