Geschiedenis


Kerkgebouw Grave 
Bagijnenstraat 1
5361 EM Grave


De Bagijnenkerk in vestingstad Grave is een eeuwenoud gebouw. Diverse oorlogen, belegeringen en natuurrampen hebben de nodige littekens op het gebouw achter gelaten. De kerk, verborgen tussen de stadsuitbreidingen in het centrum van Grave, is een 15e eeuws bakstenen , laat gotisch bouwwerk, bestaande uit een schip met een 3-zijdige koorsluiting. Karakteristiek is de veelhoekig uitgemetselde traptoren aan de noordzijde.

1474  De Graafse Bagijnen mogen een eigen kerk laten bouwen,”de Kercke van den nieuwen Bagijnhof, genoemd St. Marien”Graf “, de huidige Bagijnenkerk. De kerk of kapel wordt officieel in gebruik genomen.

1526  De kerk of kapel wordt officieel in gebruik genomen.

1672–1674         De kerk wordt beschadigd tijdens de Franse bezetting en wordt daarna als paardenstal gebruikt.

1686–1731         De kerk wordt gebruikt door de Waals – of Fransche gemeente (Hugenoten) en daarna door de Lutherse gemeente.

1795–1803         Door de Franse bezetting en een zware storm in 1800 raakt de kerk zwaar beschadigd.

1802      De Nederduits Gereformeerde gemeente (na 1816 Nederlands Hervormd genoemd) komt, onder druk van de Franse overheersers, in de Bagijnenkerk terecht. Tot die tijd maakte de protestantse gemeente gebruik van de Elisabethkerk, de huidige katholieke kerk van Grave.

1820–1840      De kerk wordt grondig gerestaureerd, waarbij de houten laat-gothische ramen worden vervangen door de bestaande ijzeren raamwerken. De consistorie wordt onder het orgel gebouwd.

1960      Bij een restauratie wordt zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht en de consistorie geplaatst in de zijzaal.

1995      De huidige zijzaal wordt aangebouwd na grondaankoop van de gemeente Grave. De oude toegang aan de noordzijde vervalt en de hoofdingang wordt verlegd naar de Bagijnenstraat. Tevens wordt de tot 1993 gebruikte kosterswoning, die naast de kerk ligt, op de eerste etage omgevormd tot extra zaalruimte.

2013      Het gebouw wordt grondig gerestaureerd, met name het voegwerk aan de buitenkant, dat in slechte staat is, wordt hersteld. Verder wordt het gebouw multifunctioneel gemaakt. De middenbanken verdwijnen om plaats te maken voor stoelen. Hierdoor kan de kerk voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

 
terug