praktische informatie

Kerkenraad Grave
De Protestantse Gemeente van Grave wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de volgende personen: 

De heer J. Nohl, Ouderling voorzitter
Mevrouw J. van Dongen, Ouderling scriba
De heer F. van Den Dool, Ouderling
Mevrouw J. Ramp, Diaken
Mevrouw H. Jansen, Ouderling kerkrentmeester


In de plaatselijke regelingvoor het leven en werken van de Protestantse Gemeente Grave is vastgelegd hoe het bestuur van de gemeente in Grave is ingericht. 
In het beleidsplan is de missie en visie van de Protestantse Gemeente Grave verwoord.


Predikant

 
terug