Diaconie

Wij willen als protestantse gemeente midden in de wereld staan. Onze diaconie heeft dan ook een opdracht binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Door collectes, acties, informatieoverdracht en ander initiatieven bieden we steun aan mensen in financiële nood.

De diaconie richt zich op diverse doelgroepen van jeugd tot ouderen. We behandelen bijstandsaanvragen van particulieren en ook verzoeken om steun van organisaties.

College van diakenen:
Mevr. J. Ramp
Mevr. J. Teunissen
Mevr. H. Sissing
Dhr. T. Vissers
 
terug